Välkommen till OMstart!


Vi är ett företag som jobbar med arbetslivsfrågor och omställningar inom ramen för TSL. Vår ambition är att hjälpa varje individ på ett personligt, utvecklande och inspirerande sätt..

Att gå i vårt program syftar till att du ska få en större kunskap om dig själv och dina egenskaper. Dessutom får du vetskap om människors olika personligheter och hur du kan bemöta dem. Dessa lärdomar sammantaget, ger dig stora möjligheter att komma vidare i din karriär.

Att gå hos oss på Omstart ska vara en upplevelse som deltagaren ska bära med sig och ha nytta av resten av sitt liv.